Обяви за работа

Записи - от

Дата

Работно място за

Места

специалностите

0280 02-Mar-2020 - 31-Jul-2020 Специализант / Специалист
10
Анестезиология и реанимация
0298 14-Feb-2020 - 30-Jun-2020 медицински- и болногледачи(медицински сестри)(м/ж)
6
Анестезиология и реанимация
0306 25-Mar-2020 - 30-Jun-2020 Специализант
1
Детска и юношеска медицина
0310 02-Apr-2020 - 15-Jul-2020 Специализант / Специалист
3
Радиология
0312 25-Mar-2020 - 31-Jul-2020 Специализант
6
Анестезиология и реанимация
0314 11-Mar-2020 - 15-Jun-2020 Специализант / Специалист
1
Ортопедия и травматология
0316 11-Mar-2020 - 01-Jun-2020 Специализант / Специалист
1
Детска психиатрия
0319 16-Mar-2020 - 15-Jun-2020 Специализант
1
Психиатрия и психотерапия
0322 19-Mar-2020 - 30-Jun-2020 Специализант
1
Обща хирургия
0323 20-Mar-2020 - 15-Jun-2020 Главен лекар
1
Вътрешни болести / хематология и онкология
0325 25-Mar-2020 - 30-Jun-2020 акушерки и помошник акушерки(м/ж)
5
Гинекология и родилна помощ
0326 25-Mar-2020 - 31-Jul-2020 рентгенов лаборант (м/ж)
5
Радиология
0327 02-Apr-2020 - 15-Jul-2020 Специализант / Специалист
3
Неврология
0329 02-Apr-2020 - 15-Jun-2020 Главен лекар
1
Радиология
Резултати на страница
страница от

BG.Jooble.org : Работа в Германия