Регистрация

E-mail
Парола
Парола
Предоставям личните си данни за нуждите на регистрацията.
Съгласен съм с Условията на сайта.
ГРЕШКА!
Попълнете всички полета правилно!
 
Инструкция:

1. Въведете ваш e-mail адрес, на който да ви изпратим потвърждението.

2. Попълнете два пъти паролата за достъп.

3. Кликнете върху бутона "Вход".

4. Потвърдете регистрацията си кликвайки върху линка в мейла си.

5. Регистрирайте се в горното дясно поле на страницата с данните си и потвърдете с бутона "Вход".

Условия за ползване на CT Personalvermittlung.de


Моля, запознайте се с условията за достъп до сайтa на CT Personalvermittlung.de и неговото използване.

Ако не сте съгласни с условията, посочени тук, моля не използвайте сайта!
Използването на CT Personalvermittlung.de ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.


CT Personalvermittlung си запазва правото да ревизира настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като ревизираните условия ще бъдат публикувани на адрес:


http://www.ct-personalvermittlung.de


Условия за Ползване от Търсещи Работа

1.Регистрация

1.1. Лица, навършили 18 години могат да използват CT Personalvermittlung ,съобразно с всички нормативни изисквания.

1.2. При регистрация CTPersonalvermittlung изисква информация, като име, e-mail и др. Ние използваме тези данни само за целите на услугите, които ви предоставяме.

1.3. С цел предоставяне на услугата е необходима комуникация между Вас и CT Personalvermittlung посредством имейл. Тази комуникация включва потвърждения при кандидатсване, информация за нови функции и услуги от CT Personalvermittlung , предложения за позиции, информация за новини и ново съдържание.

1.4 Създавайки свой профил и автобиография в CT Personalvermittlung.de вие въвеждате лична информация: име, адрес, телефон, имейл, образование, месторабота и други следвайки указанията, които могат да бъдат достъпни, разпечатани и запазени от клиенти на CT Personalvermittlung.de, в случай че сте маркирали автобиографията си "за търсене". Това могат да бъдат служители от агенции за подбор на персонал, директни работодатели или други организации.

1.5 Злоупотребата с ваши лични данни е строго забранена съгласно Закона за защита на личните данни.

Уважаеми кандидати, на 25.05.2018 г. влезе в сила новият Общ европейски регламент за защита на данните (DS-GVO), който съдържа адаптирани спецификации за представяне на съобщения за защита на данните.

Защитата на личните ви данни е много важна за нас. Затова разширихме защитата на данните ви.

 

2. CV-та

CT Personalvermittlung дава възможност да създадете и/или съхранявате едно или повече CV-та в сайта. CV-то бихте могли да използвате за кандидатстване по обяви в CT Personalvermittlung
Можете анонимно да разглеждате обявите за работа и да кандидатствате по тях чрез посочените в тях контакти без да се регистрирате в CT Personalvermittlung.de

3. Услуги

CT Personalvermittlung си запазва правото да добавя нови услуги, да променя или премахва съществуващи услуги без предупреждение ако това е необходимо.

4. Прекратяване на потребителски акаунти

CT Personalvermittlung може да прекрати вашия акаунт в следните случаи:

4.1. при нарушаване на настоящите условия за ползване на CT Personalvermittlung или нарушаване на допълнителните условия и напътствия намиращи се в сайта;

4.2. при заявка за прекратяване на акаунта от самите вас;

4.3. при технически причини;

4.4. при дълъг период на неизползване.

CT Personalvermittlung запазва правото си да прекрати вашия акаунт и достъпа до предлаганите услуги, независимо от изброените по-горе причини, без предварително предупреждение, с или без изрична причина.

5. Общи Условия

5.1. CT Personalvermittlung прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в сайта. Въпреки това, съществува риск. Използвайки сайта Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. CT Personalvermittlung.de не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в сайта.

5.2. CT Personalvermittlung.de не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.

5.3. CT Personalvermittlung.de не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

Условия за Ползване от ПРЕДЛАГАЩИ РАБОТА

За да използвате услугите, предоставяни от CT Personalvermittlung.de е необходимо да се регистрирате и идентифицирате в системата посредством Вашите потребителско име и парола.

Като потребител на услугите на CT Personalvermittlung.de, вие се съгласявате че:

1. Няма да продавате или предоставяте информацията и услугите предоставени ви от CT Personalvermittlung.de на трети лица независимо от формата и целта.

2. Ще използвате услугите на CT Personalvermittlung.de в съгласие с настоящите Условия и в съответствие с българското законодателство. В това число няма да публикувате материали в CT Personalvermittlung.de, които могат да се тълкуват като клеветнически, обиден, заплашителен, вулгарен, които по наша преценка могат да дразнят, притеснят или силно безпокоят, включително но не единствено материали, които са расово, сексуално, етнически, политически или религиозно ориентирани.

3. Използването на материали от CT Personalvermittlung.de включително личната информация и лични данни съдържани в автобиографиите, мотивационни писма и други е под закрила на закона за защита на личните данни.

4. Достъпът до личните данни не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на друго физическо лице, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

5. Предоставянето и ползването на информация се извършва съгласно разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права и други закони и нормативни актове свързани с търговската тайна и интелектуалната собственост.

6. Няма да ползвате услугите на CTPersonalvermittlung.de с цел придобиване на достъп до компютърни системи.

За защита на личните данни

Общи положения


Сайта www.ct-personalvermittlung.de работи в съответствие с възприетите от компанията, управляваща този сайт – „CT Personalvermittlung“ правила и принципи.
CT Personalvermittlung“ се придържа изключително към законовата рамка (ЗЗЛД, Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, Директива 95/46/EC за защита на личността срещу обработка на лични данни и за свободно движение на тези данни.


CT Personalvermittlung“събира и обработва лични данни при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на гражданите.

За да използвате електронната услуга, която Ви предоставяме, трябва внимателно да прочетете целия текст и да приемете посочените по-долу правила за защита на личните данни. В случай, че не сте съгласни с едно или повече от изброените правила, моля не използвайте този сайт.

Обхват на личните данни, които обработваме

С цел предлагане на услугата, ние обработваме лични данни доброволно предоставени от физическото лице. Някои от услугите, като създаване на CV, изискват да предоставите информация относно вашата физическа идентичност (име, адрес, телефон, имейл); професионално образование и опит (вид на образованието, квалификации, степени и звания); семейна идентичност, културни интереси и други.
Физическото лице, търсещо работа преценява самостоятелно дали и какви данни за себе си да предостави. Вие разбирате и приемате, че наред с останалите си функции CT Personalvermittlung.de е и информационна платформа (публична среда), която позволява на работодатели да разглеждат CV-та ако това е поискано от лицето, предоставило данните. Достъп до CV-та могат да имат работодатели в страната/европейското икономическо пространство и/или извън него, само ако е заявено желание от предоставителя на данни автобиографията да бъде разглеждана от съответните групи лица.

Ние се задължаваме да не разкриваме никаква информация за физическото лице предоставило данни, в случаите, когато е посочена тази опция, освен когато сме задължени по силата на закон, ако това бъде поискано от нас по официален път от държавен/регулаторен орган или когато разкриването отговаря на законовите изисквания, свързано е с предотвратяване/разкриване на престъпление и/или защитава интересите на останалите потребители на нашата услуга и/или на обществеността.

Вие може да извършвате проверка, промяна и изтриване на част или цялата въведена от вас информация по всяко време. За целта използвайте вашата лична парола за достъп до акаунта си.

Когато Вие изпратите и/или изрично се съгласите Ваши лични данни да бъдат изпратени на трети лица (български и чуждестранни работодатели, фирми посредници и др.), „ CT Personalvermittlung не осигурява достъп до вече получени от трети лица Ваши данни, независимо от факта, че тези трети лица могат да съхраняват Вашите данни в нашата система. В този смисъл, Вие разбирате и приемате, че веднъж изпратени към трети лица, данните Ви не могат да бъдат променяни, поправяни и/или изтрити.


CT Personalvermittlung прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в сайта. Въпреки това, съществува риск. Използвайки сайта Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск.


CT Personalvermittlung.de не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в сайта.

Информация за контакт:

За въпроси свързани с политиката за защита на личните данни бихте могли да се свържете с нас на посочените в сайта контакти.